“ALMAL VERSTAAN WISKUNDIGE GELETTERDHEID GRAAD 11 ONDERWYSERSGIDS” (9781431017928) ebook ePdf

R363.95

ALMAL VERSTAAN WISKUNDIGE GELETTERDHEID GRAAD 11 ONDERWYSERSGIDS
ALMAL VERSTAAN WISKUNDIGE GELETTERDHEID GRAAD 11 ONDERWYSERSGIDS
N/A
N/A
N/A
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431017928
9781431009916

Description

Die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid-kursus vir Graad 11 is ontwerp om die inhoud (kennis, konsepte en vaardighede) wat in die nuwe Kurrikulum- en Assesseringsbeleid-Verklaring (KABV) vir Wiskundige Geletterdheid georganiseer, te ondersteun. Die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid-kursus bestaan uit die volgende komponente: • Leerderboek • Onderwysersgids. Hierdie komponente is ontwerp om saam te werk om die onderrig- en leerervaring in die Wiskundige Geletterdheidklaskamer te verryk. Die volgende is in die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid Onderwysersgids ingesluit: • die kurrikulum vir Wiskundige Geletterdheid soos in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleid-Verklaring (KABV) uiteengesit • praktiese bystand met die beginsels van beste praktyk vir klaskamerbestuur • voorgestelde metodologie vir die gebruik van die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid-kursus in die klaskamer • antwoorde op al die aktiwiteite in die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid Leerderboek • addisionele aktiwiteite (en antwoorde op hierdie aktiwiteite) vir die onderwyser om, soos toepaslik, te gebruik • addisionele materiaal, vanuit ’n verskeidenheid bronne, wat die onderwyser van ’n volledige oplossing vir die onderrig van Wiskundige Geletterdheid in Graad 11 voorsien.

Additional information

Choose E-Book Licence

Perpetual/Lifetime Licence