ALMAL VERSTAAN WISKUNDIGE GELETTERDHEID GRAAD 11 ONDERWYSERSGIDS (Perpetual Licence) ebook ePdf

R363.95

ALMAL VERSTAAN WISKUNDIGE GELETTERDHEID GRAAD 11 ONDERWYSERSGIDS
ALMAL VERSTAAN WISKUNDIGE GELETTERDHEID GRAAD 11 ONDERWYSERSGIDS
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa
1

9781431018413
9781431018413

Description

Die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid-kursus vir Graad 11 is ontwerp om die inhoud (kennis, konsepte en vaardighede) wat in die nuwe Kurrikulum- en Assesseringsbeleid-Verklaring (KABV) vir Wiskundige Geletterdheid georganiseer, te ondersteun. Die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid-kursus bestaan uit die volgende komponente: • Leerderboek • Onderwysersgids. Hierdie komponente is ontwerp om saam te werk om die onderrig- en leerervaring in die Wiskundige Geletterdheidklaskamer te verryk. Die volgende is in die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid Onderwysersgids ingesluit: • die kurrikulum vir Wiskundige Geletterdheid soos in die Kurrikulum- en Assesseringsbeleid-Verklaring (KABV) uiteengesit • praktiese bystand met die beginsels van beste praktyk vir klaskamerbestuur • voorgestelde metodologie vir die gebruik van die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid-kursus in die klaskamer • antwoorde op al die aktiwiteite in die Almal Verstaan Wiskundige Geletterdheid Leerderboek • addisionele aktiwiteite (en antwoorde op hierdie aktiwiteite) vir die onderwyser om, soos toepaslik, te gebruik • addisionele materiaal, vanuit ’n verskeidenheid bronne, wat die onderwyser van ’n volledige oplossing vir die onderrig van Wiskundige Geletterdheid in Graad 11 voorsien.

Additional information

Choose E-Book Licence

Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ALMAL VERSTAAN WISKUNDIGE GELETTERDHEID GRAAD 11 ONDERWYSERSGIDS (Perpetual Licence) ebook ePdf”

Your email address will not be published.