“Clever isiZulu 8 incwadi yokufunda” (9781431804818) ebook ePdf

R142.95

Clever isiZulu 8 incwadi yokufunda
Clever isiZulu 8 incwadi yokufunda
BG Thobela, SB Mkhize, ZB Nkosi, NA Mahaye
BG Thobela, SB Mkhize, ZB Nkosi, NA Mahaye
BG Thobela, SB Mkhize, ZB Nkosi, NA Mahaye
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431804818
9781431804016

SKU: 9781431804818 Category: Tags: , , , , , ,

Description

IClever IsiZulu Incwadi Yokufunda yenziwe ukuze yesekele uSomqulu olandisa ngokuhlelwa kabusha kwemfundo owaziwa ngokuthi IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (i-CAPS). Ihlelwe yaba nezinhlobo ezahlukene zemibhalo yobuciko. Uhlobo lombhalo wobuciko lubhalwe lwahambisana nesihlokwana saso. Izinhlobo zemibhalo etholakala encwadini yakufunda yilezi: • izinganekwane • izindaba ezimfushane • umdlalo (idrama) • izinkondlo. IClever IsiZulu Incwadi Yokufunda zinikeza konke okudingwa ngumfundi kanye nothisha ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Le ncwadi ihambisana nalezi: • Incwadi Kathisha • Incwadi Yomfundi

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Clever isiZulu 8 incwadi yokufunda” (9781431804818) ebook ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *