“CLEVER ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 CORE READER” (9781431804788) ebook ePdf

R90.95

CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 CORE READER
CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 CORE READER
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
Thobela, Mkhize, Nkosi, Mahaye
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431804788
9781431804009

Out of stock

SKU: 9781431804788 Category: Tags: , , , , , ,

Description

IClever IsiZulu Incwadi Yokufunda yenziwe ukuze yesekele uSomqulu olandisa ngokuhlelwa kabusha kwemfundo owaziwa ngokuthi IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (i-CAPS). Ihlelwe yaba nezinhlobo ezahlukene zemibhalo yobuciko. Uhlobo lombhalo wobuciko lubhalwe lwahambisana nesihlokwana saso. Izinhlobo zemibhalo etholakala encwadini yakufunda yilezi: • izinganekwane • izindaba ezimfushane • umdlalo (idrama) • izinkondlo. ICleverIsiZulu Incwadi Yokufunda zinikeza konke okudingwa ngumfundi kanye nothisha ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Le ncwadi ihambisana nalezi: • Incwadi Kathisha • Incwadi Yomfundi

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““CLEVER ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 CORE READER” (9781431804788) ebook ePdf”

Your email address will not be published.