“CLEVER ISIZULU IBANGA 4 INCWADI YOKUFUNDA” (9781431804108) ebook Pdf

R114.95

CLEVER ISIZULU IBANGA 4 INCWADI YOKUFUNDA
CLEVER ISIZULU IBANGA 4 INCWADI YOKUFUNDA
B Thobela, F Cele, Z Mkhize, N Mbeje
B Thobela, F Cele, Z Mkhize, N Mbeje
Thobela, Cele, Mkhize, Mbeje
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431804108
9781431803002

Description

Clever IsiZulu Incwadi Yokufunda yenziwe ukuze yesekele uSomqulu Olandisa ngokuhlelwa kabusha kwemfundo owaziwa ngokuthi IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (i-CAPS).Ihlelwe yaba nezinhlobo ezahlukene zemibhalo yobuciko. Uhlobo lombhalo wobuciko lubhalwe lwahambisana nesihlokwana saso. Izinhlobo zemibhalo etholakala encwadini yakufunda yilezi:• izinganekwane• izindaba ezimfushane• inoveli• umdlalo (idrama)• izinkondlo• imibhalo equkethe ulwazi kanye • nemibhalo ehlelelwe umphakathi.Clever IsiZulu Incwadi Yokufunda zinikeza konke okudingwa ngumfundi kanye nothisha ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Le ncwadi ihambisana nalezi:

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““CLEVER ISIZULU IBANGA 4 INCWADI YOKUFUNDA” (9781431804108) ebook Pdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *