“CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK” (9781431804795) ebook ePdf

R140.95

CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK
CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
Thobela, Mkhize, Nkosi, Mahaye
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431804795
9781431803507

Out of stock

SKU: 9781431804795 Category: Tags: , , , , , ,

Description

IClever IsiZulu ( IsiGaba esiPhakeme) iqukethe uchungechunge lwezincwadi lwamabanga amathathu, elesi-7 kuya kwelesi-9. Le ncwadi yenziwe ukuze yesekele uSomqulu olandisa ngokuhlelwa kabusha kwemfundo owaziwa ngokuthi IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (i-CAPS). Ihlelwe yaba nochungechunge lwezihloko okumele zifundiswe ekilasini ngesikhathi sokufunda IsiZulu. Kuleso naleso sihloko, abafundi bazo: • hlaziya lokho asebevele bekwazi mayelana nesihloko • qhubekela olwazini olusha olumayelana nesihloko, njengokulandisa kukaSomqulu olandisa ngokuhlelwa kabusha kwezibalo owaziwa ngokuthi i-CAPS • kwenza imisebenzi yasekilasini ezosiza abafundi ukuzihlola ukuqonda kwabo imisebenzi emisha efundiwe. IClever IsiZulu Incwadi Yomfundi inemisebenzi eminingi eyengeziwe esihlokweni ngasinye, engenziwa abafundi emakhaya ukuze bathuthukise ulwazi lwabo. Le ncwadi ihambisana nalezi: • Incwadi Kathisha • Incwadi Yokufunda Le ncwadi inikeza konke okudingwa uthisha kanye nabafundi ekufundisweni nasekufundeni isiZulu ebangeni lesi-7!

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK” (9781431804795) ebook ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *