“IsiNdebele Home Language Grade 7 Novel: Sibuyela Emasisweni ePdf

R75.00R124.00

IsiNdebele Home Language Grade 7 Novel: Sibuyela Emasisweni ePDF
IsiNdebele Home Language Grade 7 Novel: Sibuyela Emasisweni ePDF
M. Mngoma
M
Mngoma
Maskew Miller Longman
Pearson Education Southern Africa

9780636167452
9780636145160

Description

INoveli le ikhuluma ngobaba ongusomatekisi uMagwabo owatjhiya umkakhe uKhabonina nabe ntazinyana ababili uMsukelwa no Ncema, ngonobangela wokobana yena ufuna umntwana womsana (indlalifa) ozakuthatha koke okungokwake nakangasekho.

Ubaba lo wathandana nesiphalaphala sentombi esingu Nomhlekhabo bewamenza sidisi, wathaba khulu uMagwabo anethemba lokobana isi so sakhe sokuthola indlalifa sifezekile. Ngetjhudu elimbi uNomhlekhabo naye wabusiswa ngomntwana womntazana, latjhabalala ithemba lika Magwabo. Okukarisako kukobana abentazinyana bakhe abatjhiyako bebayikhuthalele khulu ifundo. Yeke! Bafunda bebaqeda ngaphandle kwerhelebho likayise.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:

  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IsiNdebele Home Language Grade 7 Novel: Sibuyela Emasisweni ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *