“IsiXhosa Home Language Grade 8 Novel: Inzol’Enkundleni ePdf

R76.00R141.00

IsiXhosa Home Language Grade 8 Novel: Inzol’Enkundleni ePDF
IsiXhosa Home Language Grade 8 Novel: Inzol’Enkundleni ePDF
Vuyiswa Magadla
Vuyiswa
Magadla
Heinemann
Pearson Education Southern Africa

9780636161931
9780796249630

Description

Kweli bali kubonakaliswa ukubaluleka komthetho wase Mzantsi Afrika. Kudala uMzantsi Afrika wawohlulwe wangamazwana amancinane ingakumbi apho kwakufudula kuhlala abantu abamnyama bodwa. Ngokomthetho onke la mazwana ayesiwela phantsi komthetho waseMzantsi Afrika. Ilizwana elalibizwa iTranskei nalo lalisiwa phantsi kwalo mthetho. ETranskei ke kulapho eli bali laliqhubeka khona. Kuloo ntlaninge yezizwana zelo zwana laseMzantsi Afrika ikwanjalo ukuba mininzi imithethwana namasiko athi alandelwe sisizwana ngasinye. Kodwa liyanquma inqatha kwakugqithelwa kwiinkundla eziphakamileyo; kuba apho umthetho mnye kwaye awukhethi bala lamntu.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:

  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IsiXhosa Home Language Grade 8 Novel: Inzol’Enkundleni ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *