“IsiXhosa Home Language Grade 9 Novel: Umbhodamo ePdf ebook

R76.00R141.00

IsiXhosa Home Language Grade 9 Novel: Umbhodamo ePDF
IsiXhosa Home Language Grade 9 Novel: Umbhodamo ePDF
K.N. Bunu
K.N
Bunu
Maskew Miller Longman
Pearson Education Southern Africa

9780636162556
9780636144675

Description

UMnumzana Sango oyinqununu yesikolo samabanga aphakamileyo uzibhaqa ejongene neengxaki ezininzi oku ngathi izinyanya zakhe ziyamohlwaya ngezenzo ezigwenxa azenzileyo ebutsheni bakhe. Iqela lamakhwenkwe aqaqadekileyo athengisa iziyobisi liyagquba esikolweni, ukanti esajonge leyo nako kuvumbuluka uThembisa no Njabulo abaphuma kwixesha elidlulileyo ebomini bakhe befuna iimpendulo. Ingaba uzawukwazi ukumelana nesi sibini kwaye asinike iimpendulo? Ingaba esi sibini asizi kumosha elo gama lakhe lihle azakhele lona lokuba ngumntu ohloniphekileyo noluthandayo ucwangco?

This eBook is in ePDF format, which enables you to:

  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IsiXhosa Home Language Grade 9 Novel: Umbhodamo ePdf ebook”

Your email address will not be published. Required fields are marked *