“IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK” (9781431021499)

R61.95R101.95

IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK
IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK
T.E. Hadebe, T.N. Ngema, Z.G. Buthelezi, Z.F. Mhlungu
T.E. Hadebe, T.N. Ngema, Z.G. Buthelezi, Z.F. Mhlu
Hadebe, Ngema, Buthelezi, Mhlungu
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021499
9781431014224

Clear

Description

Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Yomfundi yoLimi Lwebele Ibanga 7 isuselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele. Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Yomfundi yoLimi Lwebele yenziwe futhi yahlelelwa ukweseka ukufundiswa nokufundwa koLimi Lwebele ngokuthi inikeze ulwazi olungafundiswa futhi lwenziwe ekilasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazo: • Hlaziya lokho abavele sebekwazi mayelana nesihloko • Bafunde amaphuzu amasha aphathelene nesihloko • Bazejwayeze besebenzisa ulwazi, ukuqonda kanye namakhono abawazuze esifundweni Ngaphezu kwalokho, abafundi bathola lokhu: • Umsebenzi wasekhaya owengeziwe • Imisebenzi eyengeziwe esiza ekuzithuthukiseni komfundi • Iqoqa lokubuyekezwa komsebenzi osuwenziwe. Kungaba umsebenzi wesonto elilodwa noma ngaphezulu. Izixazululo zethu Incwadi Yomfundi yesekelwe: • Izixazululo zethu Incwadi Yokufunda • Izixazululo zethu Incwadi Kathisha Lezi zincwadi zinikeza konke okudingwa nguthisha kanye nomfundi ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Izixazululo zethu Ulimi Lwebele, isixazululo esiphelele sasekilasini.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 LEARNER’S BOOK” (9781431021499)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *