“IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI” (9781431021864)

R56.95R94.95

IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI
IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI
TE Hadebe, TL Ngema, ZG Buthelezi, ZF Mhlungu
TE Hadebe, TL Ngema, ZG Buthelezi, ZF Mhlungu
Hadebe, Ngema, Buthelezi, Mhlunga
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021864
9781431009169

Clear

Description

Izixazululo Zethu isiZulu Incwadi Yomfundi yoLimi Lwebele isuselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele. Lencwadi yenziwe futhi yahlelelwa ukweseka ukufundiswa nokufundwa koLimi Lwebele ngokuthi inikeze ulwazi olungafundiswa futhi lwenziwe ekilasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazo:• Hlaziya lokho abavele sebekwazi mayelana nesihloko• Bafunde amaphuzu amasha aphathelene nesihloko• Bazejwayeze besebenzisa ulwazi, ukuqonda kanye namakhono abawazuze esifundweni.Ngaphezu kwalokho, abafundi bathola lokhu:• Umsebenzi wasekhaya ongezelelwe• Imisebenzi engezelelwe esiza ekuzithuthukiseni komfundi• Iqoqa lokubuyekezwa komsebenzi osuwenziwe. Kungaba umsebenzi wesonto elilodwa noma ngaphezulu.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI” (9781431021864)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *