“IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 5 INCWADI KATHISHA” (9781431021918) ePdf

R363.95

IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 5 INCWADI KATHISHA
IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 5 INCWADI KATHISHA
TE Hadebe, TL Ngema, ZG Buthelezi, ZF Mhlungu
TE Hadebe, TL Ngema, ZG Buthelezi, ZF Mhlungu
Hadebe, Ngema, Buthelezi, Mhlungu
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021918
9781431009190

SKU: 9781431021918 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Izixazululo Zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele ithathiselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele. Izixazululo Zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele yenziwe futhi yahlelelwa ukweseka ukufundiswa nokufundwa koLimi Lwebele ngokuthi inikeze ulwazi olungafundiswa futhi lwenziwe ekilasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazo:• Hlaziya lokho abavele sebekwazimayelana nesihloko• Bafunde amaphuzu amasha aphathelene nesihloko• Bazejwayeze besebenzisa ulwazi, ukuqonda kanye namakhono abawazuze esifundweni• Umsebenzi wasekhaya owengeziwe• Imisebenzi eyongeziwe esiza ekuzithuthukisweni komfundi • Iqoqa lokubuyekezwa komsebenzi osuwenziwe. Kungaba umsebenzi wesonto elilodwa noma ngaphezulu.Izixazululo Zethu Incwadi Kathisha yesekelwe Izixazululo Zethu Incwadi Yokufunda nesixazululo Sethu Incwadi Yomfundi ekufezekiseni lokho okufundiswayo.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 5 INCWADI KATHISHA” (9781431021918) ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *