“IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA” (9781431021932)

R43.95R71.95

IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA
IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA
T.E. Hadebe, T.L. Ngema, Z.G. Buthelezi, Z.F. Mhlungu
T.E. Hadebe, T.L. Ngema, Z.G. Buthelezi, Z.F. Mhlu
Hadebe, Ngema, Buthelezi, Mhlungu
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021932
9781431012886

Clear

Description

Isixazululo sethu isiZulu Incwadi Yokufunda yoLimi Lwebele isuselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele. Izinhlobo ezahlukene zemibhalo yobuciko ziyatholakala encwadini yokufunda yeSixazululo sethu isiZulu Incwadi Yokufunda. Uhlobo lombhalo wobuciko lubhalwe lwahambisana nesihlokwana saso. Izinhlobo zemibhalo etholakala encwadini yabafundi yilezi: • izinganekwane • izindaba ezimfushane • inoveli • umdlalo (idrama) • izinkondlo • imibhalo equkethe ulwazi kanye • nemibhalo ehlelelwe umphakathi. Isixazululo Sethu Incwadi Yokufunda yesekelwe • Isixazululo Sethu Incwadi Yomfundi • Isixazululo Sethu Incwadi Kathisha Lezi zincwadi zinikeza konke okudingwa nguthisha kanye nomfundi ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Isixazululo Sethu Ulimi Lwebele, isixazululo esiphelele sasekilasini.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IZIXAZULULO ZETHU ISIZULU SANAMUHLA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA” (9781431021932)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *