“Oxford Kganya Kereiti ya 2 Buka ya ho Bala ya 1” (9780190419080) ebook ePDF

R110.95

Title:
Oxford Kganya Kereiti ya 2 Buka ya ho Bala ya 1
Subtitle:

Sort title:
Oxford Kganya Kereiti ya 2 Buka ya ho Bala ya 1
Author:
M.G. Noge; N.E. Maloisane; N.S. Mofokeng
First name:
M.G.
Last name:
Noge
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190419080
Print ISBN:
9780199042234

SKU: 9780190419080 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Oxford Kganya ke sesebediswa sa Puo ya Lapeng ya Sesotho. E na le ditho tse hokahaneng ho beha baithuti ba natefetswe selemo sohle. E akaratsa baithuti ba bokgoni bo kopaneng. Oxford Kganya e neha baithuti le matitjhere dithuto tse fapaneng tse nang le ditlhakiso ho ikwetlisetsa. Buka ya Titjhere e kenyeletsa dithuto le mesebetsi ya tlhahlobo ya letsatsi le letsatsi ho akaretsa mosebetsi ohle ka nako e baletsweng. Ho ikamahanya le CAPS ho etsa hore Oxford Kganya e be yona kgetho ya pelepele ya matitjhere a Puo ya Lapeng. “Bokantle bo botle, bo mebalabala hape bo a hohela.” (Titjhere, Free State)
Fulfillment Only:
No

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Oxford Kganya Kereiti ya 2 Buka ya ho Bala ya 1” (9780190419080) ebook ePDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *