“Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 11 Learner’s Book ePub eBOOK

R140.00R230.00

Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 11 Learner’s Book ePub
Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 11 Learner’s Book ePub
Nkomo, PS; Ranape, EM; Lentsoane, HM; Mokgoatšana, SC; Phatudi, RS
PS, EM, HM, SC, RS
Nkomo, Ranape, Lentsoane, Mokgoatšana, Phatudi
Maskew Miller Longman
Pearson Education Southern Africa
9780636191792
9780636091177

Clear
SKU: 9780636191792 Category:

Description

 

• E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS (Setatamente sa Kharikhulamo le Pholisi ya Kelo) ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa • E tšwa pele ka diswantμho tša go kgahliμa le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša barutwana • E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošomo ka go ba tlabela ka matlakala a mošomo, ao a kago fotokopiwa • Boleng bja go tšwa pele = katlego ditlhahlobong!

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 11 Learner’s Book ePub eBOOK”

Your email address will not be published. Required fields are marked *