“Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 9 Learner’s Book ePDF” (9780636162501)(perpetual licence)

R227.00

Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 9 Learner’s Book ePDF
Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 9 Learner’s Book ePDF
Kgatla, MP; Moemi, MM; Mothiba, K; Ramusi, MG
MP, MM, K, MG
Kgatla, Moemi, Mothiba, Ramusi
Maskew Miller Longman
Pearson Education Southern Africa

9780636162501
9780636140295

Description

• E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS (Setatamente sa Kharikhulamo le Pholisi ya Kelo) ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa • E tšwa pele ka diswantμho tša go kgahliμa le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša baithuti • E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošomo ka go ba tlabela ka matlakala a mošomo, ao a kago fotokopiwa • Boleng bja go tšwa pele = katlego!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Platinum A Re Šogeng Thari (Sepedi HL) Grade 9 Learner’s Book ePDF” (9780636162501)(perpetual licence)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *