“Sepedi Home Language Grade 7 Novel: Kabelo ePDF eBOOK /PRINTED

R68.00R132.00

Sepedi Home Language Grade 7 Novel: Kabelo ePDF
Sepedi Home Language Grade 7 Novel: Kabelo ePDF
P.S. Nkomo
P.S
Nkomo
Maskew Miller Longman
Pearson Education Southern Africa

9780636168169
9780636144774

SKU: 9780636168169 Categories: , Tags: , , , , , ,

Description

Kabelo ke padinyana ye e ngwaletšwego bafsa. E ngwadilwe ka bokgwari bjo bogolo. Sa go phagamiša maemo a yona le go feta ke gore moanegwathwadi wa yona, e lego Kabelo, ke sefofu. Kabelo ke morutwana wa mphato wa boselela sekolong sa bana ba difofu sa Malakabe. Go tloga mathomong o laeditše bohlale bjo bo makatšago dithutong tša gagwe. Ditlhahlobong o be a e ba ketapele ka phapošeng ya gagwe. Kabelo, ka ntle le bohlale thutong, e be e le setswerere košeng. Gape o be a phadima diphadišanong tša dingangišano tša sekolo sa gabo le tša tikologo. Sa go tloga se mmea makaleng ke mpho ya gagwe ya go kgona go ngwala tshwantšhetšo ya radio.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:

  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.

Additional information

Weight N/A
Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Sepedi Home Language Grade 7 Novel: Kabelo ePDF eBOOK /PRINTED”

Your email address will not be published.