“Tinhlamulo ta Hinkwaswo ta Xitsonga Giredi ya 10 Buku ya Mudyondzi” (9781431017423)

R244.95

Tinhlamulo ta Hinkwaswo ta Xitsonga Giredi ya 10 Buku ya Mudyondzi
Tinhlamulo ta Hinkwaswo ta Xitsonga Giredi ya 10 Buku ya Mudyondzi
Tlakula
R
Tlakula
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431006731

Description

Tinhlamulo ta hinkwaswo Xitsonga Ririmi ra le kaya Buku ya Mudyondzi Giredi ya 10 yi hluvukisiwile ku seketela vundzeni (vutivi, nongoti na vuswikoti) bya Xitatimende xa Kharikhulamu ya Rixaka (NCS), tani ileswi nga lulamisiwa eka Xitatamende xa Pholisi ya Rixaka ya Kharikhulamu na makambelelo (CAPS) ya Tindzimi. Tinhlamulo ta hinkwaswo Xitsonga Ririmi ra le kaya Buku ya Mudyondzi Giredi ya 10 yi lulamiseriwe ku seketela madyondzisele na madyondzelo eka tlilasi ya Xitsonga hi ku nyiketa minchumu na mintolovetiso leyi nga ta dyondzisiwa etlilasini eka tidyondzo ta 30–60 wa timinete. Eka dyondzo yin’wana na yin’wana vadyondzi va ta: • Vona leswi va swi tivaka hi nhlokomhaka • Dyondza timhaka tintshwa hi nhlokomhaka • Endla ntolovetiso hi ku tirhisa vutivi byintshwa, nongoti na vuswikoti lebyi va nga byi kuma eka dyondzo. Ehenhla ka sweswo, vadyondzi vat a nyiketiwa: • Migingiriko leyi engeteleriweke ya ntirho wa le kaya • Migingiriko ya ntolovetiso leyi engeteriweke ya ndzulumiso na nhluvukiso • Nkomiso wa ntirho wa xinkarhana. Xinkarhana xi nga ntirho wa vhiki kumbe mavhiki yo hlayanyana Tinhlamulo ta hinkwaswo Xitsonga Ririmi ra le kaya Buku ya Mudyondzi Giredi ya 10 yi seketeriwa hi tibuku hinkwato ta Xiletelo xa Mudyondzisi. Dyondzo leyi yi nyiketa hinkwaswo leswi mudyondzisi na vadyondzi va nga swi pfumalaka ku dyondza Xitsonga eka Giredi: Nhlamulo leyi heleleke etlilasini.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Tinhlamulo ta Hinkwaswo ta Xitsonga Giredi ya 10 Buku ya Mudyondzi” (9781431017423)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *