X-Kit Presteer! Fiela se kind – die drama: Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 12 Studiegids ePDF (perpetual licence)” (9781776101283)

R122.00

X-Kit Presteer! Fiela se kind – die drama: Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 12 Studiegids ePDF (perpetual licence)
X-Kit Presteer! Fiela se kind – die drama: Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 12 Studiegids ePDF (perpetual licence)
Matthee, Dalene (Study Guide notes by Vosloo, R)
Dalene, R
Matthee, Vosloo
Pearson Holdings Southern Africa
Pearson Education Southern Africa
1

Description

Hoe om hierdie studiegids te gebruik Hierdie studiegids vir Fiela se kind – die drama is saamgestel om jou te help sodat jy sukses kan behaal in die graad 12-letterkunde-eksamen. As jy noukeurig deur die gids werk, sal jy: ◗◗ die verhaal in die drama baie goed verstaan; ◗◗ verstaan dat ’n drama unieke kenmerke het en weet wat hierdie kenmerke is; ◗◗ woordeskat wat in verband met ’n drama en die opvoering daarvan gebruik word, goed ken; en ◗◗ in elke deel deur middel van die toets-jouself-vrae kan bepaal of jou kennis goed genoeg is. Die gids bied die volgende: ◗◗ inligting wat jou voorberei op die lees van Fiela se kind – die drama deur die kenmerke van ’n drama te verduidelik; ◗◗ agtergrondinligting om hierdie drama beter te verstaan; ◗◗ volledige Afrikaanse opsommings van al die tonele, asook ’n Engelse opsomming van die gebeure; ◗◗ geleentheid om die teks met aandag te lees en te ontleed en die estetiese kenmerke van literêre tekste raak te sien, te evalueer en daarop te reageer, soos: –– agtergrond, –– intrige/plot, –– karakterisering, –– hoe karakters en woordgebruik die boodskap of tema in die drama oordra, –– figuurlike taalgebruik, byvoorbeeld beeldspraak en stylfigure, –– temas, –– riglyne om ’n sleuteltoneel in die drama aandagtig te lees; ◗◗ goeie voorbereiding vir die eksamen met behulp van eksamenwenke en oefenvraestelle; ◗◗ ’n deel waar woordbetekenisse, literêre terme en eksamenterme nageslaan kan word; en ◗◗ antwoorde vir al die toets-jouself-vrae en die oefenvraestelle. Hierdie studiegids vir Fiela se kind – die drama voldoen aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Die woord drama beteken “om te doen/te handel”. Dit is ’n direkte voorstelling van die sigbare bewegings (movements), gebare (gestures) en mimiek (mime) van die karakters. Soos wat ’n roman in jou verbeelding (imagination) afspeel, speel die drama op ’n verhoog (stage) af. Om ’n drama te waardeer (appreciate) moet dit nie net gelees word nie, maar opgevoer word (must be staged). Die dialoog tussen die karakters is ’n hoofkenmerk (main feature) van ’n drama. Die karakter se houding (behaviour/attitude) en handeling (action) ondersteun ook sy dialoog (dialogue). Die toeskouer neem sintuiglik deel (participate with senses) aan die opvoering (production) – hulle sien en hoor wat gebeur. Inligting oor Dalene Matthee Dalene Matthee (Scott) is op 13 Oktober 1938 op die klein Suid-Kaapse dorpie, Riversdal, gebore. As agtienjarige trou sy met Larius Matthee. Sy begin kinderverhale (vir die radio) en vervolgverhale (vir tydskrifte) skryf na die geboorte van hul derde dogter. Sy sterf op 20 Februarie 2005. Dalene Matthee is ’n uitmuntende (outstanding, excellent) skrywer en verteller. Die Knysnabos het haar nog altyd gefassineer (fascinated her). Tydens ’n staptog (die Outeniekwa-staproete) in 1978, begin sy vrae vra oor die bome in dié inheemse (indigenous) woud. In die museum op Knysna kom sy op inligting af wat die grondslag (foundation) van haar vier Bosromans – Kringe in ’n bos (1984), Fiela se kind (1985), Moerbeibos (1987) en Toorbos (2003) – vorm. Die Bosromans is in dertien tale vertaal (translated). Van haar ander meer bekende werke is Brug van die esels (1992), wat gaan oor onwettige diamanthandel, Susters van Eva (1995), wat ook op ’n geskiedkundige gebeurtenis berus, en Pieternella van die Kaap (2000), ’n volwaardige historiese roman (historical novel). Danksy die e-PDF-formaat van hierdie e-boek kan jy: • die hele boek vanlyn op jou rekenaar of tablet gebruik; • na enige teksgedeelte soek en dit merk; en in ’n japtrap; • in die e-boek self jou eie notas byvoeg en redigeer

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “X-Kit Presteer! Fiela se kind – die drama: Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 12 Studiegids ePDF (perpetual licence)” (9781776101283)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *