“Andingombala, Ndingumntu” (9780190723927) ePDF

R96.95

Title:
Andingombala, Ndingumntu
Subtitle:
1 Year license
Sort title:
Andingombala, Ndingumntu
Author:
Y. Khoza
First name:
Y.
Last name:
Khoza
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190723927

SKU: 9780190723927 Category:

Description

Ngephanyazo ubomi bukaNtsiki buyatshintsha. Kufuneka elishiyile ikhaya lakhe elisezilalini, alibhekise eRhawutini apho wayeza kuphila njengenkosazana. Kodwa noxa kunjalo, uNtsiki wayesafuna ubomi bakhe bakudala bokutheza, ukukha amanzi emlanjeni, ukutyabeka izindlu, njalo njalo. UNikita yena kwelakhe icala uzibona esengxakini yokushiya ikhaya lakhe elifana nezulu ukuba lihle, isikolo sakhe esisemgangathweni ophezulu – nanko ebheka ezilalini, ehlala emzini ongathathi ntweni. Akupheleli nje apho, uziva engamkelekanga kule lali kuba uhlala ebizwa ngomlungu, ngokungathi akanalo igama. Kodwa ke bobabini banyanzelekile ukuba baphile obu bomi, kungenjalo impumelelo yabo iyakuba mfiliba. Ingaba la mantobazana aza kukwazi ukujongana nobomi obutsha afanele ukuba abuphile? Uphila njani endaweni ongayaziyo, nabantu ongabaziyo yaye unyanzelwa ukuba unganxulumani nosapho lwakho? Zivele mfundi ukuba benza njani na uNtsiki noNikita ukuphumelela olu gqatso. Ntsiki’s life unexpectedly changes when she leaves her rural home in the Eastern Cape to live like a princess in the suburbs of Johannesburg. Nikita, a white teenager from a Johannesburg suburb, feels as if her world has come to an end when she has to leave her beautiful home and well-resourced school to live in the rural Eastern Cape. How will these two girls cope with the challenges of a strange family and different culture in their new homes?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Andingombala, Ndingumntu” (9780190723927) ePDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *