“DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 4 PADISO” (9781431026784)

R40.95R66.95

DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 4 PADISO
DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 4 PADISO
A Matlapeng
A Matlapeng
Matlapeng
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431026784
9781431012893

Clear

Description

Ditharabololo tsa botlhe e kwadilwe go latela Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS) ya Setswana Puo ya Gae. Ke tlhatlhamano ya dibuka tse di rotloetsang baithuti go nna batsaya-karolo ba ba mafolofolo mo dipuisanong ka ditiro tse di rotloetsang go buisa, go bua, go kwala le go akanya ka Setswana.Padiso e e akaretsa:ditlhangwa tsa puiso tse di farologaneng tse di jaaka: mainane, dikgang-khutshwe, padi, terama, poko, ditlhangwa le ditlhangwa tsa neeletsano dikgannyana tse di rutang, di tlhaeletsana e bile di itumedisa dikgannyana tse di nang le ditshwantsho tse di mebalabala tse di itumedisang mme di godisa bokgoni jwa baithutin dikgannyana tse di tsweletsang bokgoni jwa baithuti ba go buisa.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 4 PADISO” (9781431026784)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *