“Oxford Kganya Grade 10 Learners Book” (9780190421373) ePDF

R207.95

Title:
Oxford Kganya Grade 10 Learners Book
Subtitle:

Sort title:
Oxford Kganya Grade 10 Learners Book
Author:
M.E. Mofokeng; E.M. Skosana; M.D. Ntjoboko
First name:
M.E.
Last name:
Ntjoboko
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190421373
Print ISBN:
9780195994865

SKU: 9780190421373 Category:

Description

Dibuka tsa Kganya di sebediswa ke matitjhere ohle Afrika Borwa. Di na le dikahare tse netefatsang kakaretso ya Setatemente sa Naha sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS). Dihlooho di tsamaisana le CAPS hore di sebetsehe ha bonolo mme baithuti ba be le motheo o tiileng wa katleho tlhahlobong. Ha o sebedisa dibuka tsa Oxford Kganya, di tla dula e le kgetho ya hao bakeng sa katleho ka phaposing le ditlhahlobong.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Oxford Kganya Grade 10 Learners Book” (9780190421373) ePDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *