“Oxford English Xhosa Dictionary” (9780190731991) ePDF

R119.95

Title:
Oxford English Xhosa Dictionary
Subtitle:

Sort title:
Oxford English Xhosa Dictionary
Author:
Arnold Fischer
First name:
Arnold
Last name:
Fischer
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190731991

SKU: 9780190731991 Category:

Description

Ngelivala isikroba kwiminqweno esekulithuba ikhona malunga nesichazi-magama esilandelekayo sesiNgesi nesiXhosa, lo msebenzi uqulunqwe ngeenjongo zokufezekisa iimfuno zabantetho isisiXhosa abafunda isiNgesi, nabantetho isisiNgesi abafunda isiXhosa. Answering a long-felt need for a comprehensive English–Xhosa dictionary, this work has been compiled to meet the needs of both Xhosa-speakers learning English, and English-speakers learning Xhosa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Oxford English Xhosa Dictionary” (9780190731991) ePDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *